Dr Dragiša Mišović je večno zadužio Srbe, na sahrani u to vreme bilo mu 15.000 ljudi

Na recept siromasnima stavljao posebam znak, kako im u apoteci ne bi naplatili lekove

Komentari

Preporuka