"Srbiji ne prete poplave kao Sloveniji i Hrvatskoj"

Hidrolog Jelena Jerenić izjavila je danas da Srbiji ne prete poplave kao Sloveniji i Hrvatskoj i da neće biti potrebe da se proglasi redovna odbrana od poplava ni na jednoj stanici ni kada stigne vrh plavnog talasa, što se očekuje 11. avgusta.

Komentari

Preporuka