Ljudi u panici beže iz dvorane dok odjekuju pucnji

Teroristički akt u Moskvi

Preporuka