Potresna scena: Zagrljaj roditelja dece iz Ribnikara sa porodicama stradalih u Malom Orašju i Duboni

Međusobno saosećanje

Komentari

Preporuka