Englezi se pitaju šta znači kada beli kit upliva u Temzu?

Unači da će uskoro da ugine jer je iz slane vode ušao u slatku

Komentari

Preporuka