Naša kuća nasred... Auto-puta!

Kina je zemlja raznolikosti, ali i bizarnosti, što se da videti po jednoj kući u Gvangdžou

Komentari

Preporuka