Paranormalna aktivnost ili samo nespretnost? Beba pala kao da je gurnuo duh

Pogledajte video pa prosudite da li su paranormalne sile umešale prste

Komentari

Preporuka