Misija spašavanja tvora: Policajca napustila hrabrost pa nesigurno obigravao oko životinjice

Policija je spazila tvora koji je zaglavio svoju glavicu u plastičnoj čaši. Ovo bespomoćno stvorenje pa je jedan od momaka pokušavao da mu pomogne. Delovao je nelagodno dok je obigravao u pokušaju da ga izbavi.

Komentari

Preporuka