Star k'o Biblija, a sjajan akrobata: Auuu deda, pa svaka čast

Deka iz Indije je u zavidnoj kondiciji poput nekog mladića

Komentari

Preporuka