Nekoliko načina za pomoć osobama koje imaju simptome moždanog udara

Prof. dr Biljana Parapid, kardiolog UKCS i profesor Medicinskog fakulteta

Komentari

Preporuka