Tema : komemoracija

Opraštaj od Darje Dugine: Aleksandar Dugin nemo stoji kraj ćerkinog kovčega