Da li je Evropski zeleni dogovor tema i za Srbiju?

Podrazumeva se da je Zeleni dogovor važan i za zemlje Zapadnog Balkana, jer izazovi koje donosi promena klime ne zaustavljaju se na granicama Srbije ili regiona

Komentari

Preporuka