Vezali joj ruke i tukli je u glavu i stomak: Bolničari prebili ženu u liftu!

Čitrava zgrada je čula kako žena zapomaže dok je bolničari tuku

Preporuka