Dr Kon: Situacija je katastrofalna. Smrtnost posebno velika u septembru, neće bolji biti ni oktobar

Član Kriznog štaba kaže da smrtnost raste iz dana u dan

Preporuka