Specijalne snage trijumfuju pošto oslobođeni taoci bezbedno prelaze na teritoriju Izraela

U uspešnoj operaciji, specijalne snage ID, zajedno sa snagama ISA, bezbedno su dovele oslobođene taoce na teritoriju Izraela. Trenutno pod brigom ovih elitnih jedinica, taoci su po dolasku podvrgnuti početnoj medicinskoj proceni.

Komentari

Preporuka