Dete istrčalo na ulicu pravo na auto, jedva je zakočio: "Za dlaku" izbegnuta tragedija

Neverovatno je da je majka dozvolila da dete istrči na ulicu. Svakako ovaj snimak je opomena za sve nas odrasle da uvek vodimo računa, bez opuštanja, o našim najmlađima

Preporuka