Dr Predrag Kon o polasku u školu u septembru i merama koje će se primenjivati

Krizni štab će tek doneti odluku kojom će biti regilisan polazak u škole i boravak u istim u septembru

Komentari

Preporuka