Minobacačke granate na sve strane: Ovako izgleda mesto gde se ukrajinski avion srušio u Grčkoj

U pitanju je ukrajinski avion koji je sa tovarom oružja poleteo iz Srbije, ali se srušio u blizini Kavale. Neke granate nisu eksplodirale

Preporuka